Scientific Committee

Co-Chairmen:

 • Yiyi, Chen, Tongji Univ.
 • Linhai, Han, Tsinghua Univ.

 

General Secretary:

 • Fang, Cheng, Tongji Univ.
 • Lu, Xinzheng, Tsinghua Univ.

 

Members:

 • Briseghella, Bruno, China
 • Cao, Yinghong, USA 
 • Chang, Chih-Chen, Hong Kong SAR
 • Cheung, SaiOn, Hong Kong SAR
 • Duan, Yuanfeng, China
 • Ge, Yaojun, China
 • Ge, Hanbin, Japan
 • Guo, Anxin, China
 • Hoang, Nam, Vietnam
 • Jia, Liangjiu, China
 • Kim, Jaeyoung, Korea
 • Li, Hui, China
 • Li, Bing, Singapore
 • Phoon , K.K, Singapore
 • Su, Dan, USA 
 • Torero, Jose, Australia
 • Wang, Chunsheng, China
 • Wang, Wei, China 
 • Wang, Yingjie, China
 • Wei, Biao, China
 • Xia, Yong, Hong Kong SAR
 • Xiao, Jianzhuang, China
 • Xie , Hongbing, China 
 • Yang, Judy P., Chinese Taipei
 • Ye, Xiaowei, China
 • Yuan, Yong, China 
 • Zhang, Fengliang, China

 

 

 

Copyright © 2016 Tongji University